Digital Marketing
Gold Opportunity Of Sales Channels สร้างยอดขาย เพิ่มกำไรด้วยช่องทางการขายยอดนิยม สร้างจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งของแบรนด์ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เปิดธุรกิจให้บริการ เพื่อสร้างยอดขายได้ตลอดเวลา 24/7
รับจัดทำ Website
รับจัดทำเว็บไซต์สำหรับองค์กร เว็บไซต์ทั่วไป เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลต่างๆ และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น รวมถึงเว็บไซต์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
เริ่มต้น 30,000 บาท
Line Marketing
ช่วยให้คุณใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นด้วยสื่อ Line สร้างโอกาสขายและความประทับใจให้ลูกค้าด้วยระบบทักทายอัตโนมัติ สื่อสารข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของคุณถึงลูกค้าในครั้งเดียว
เริ่มต้น 10,000 บาท
Facebook Marketing&
Psychographic Marketing
รับจัดทำเว็บไซต์สำหรับองค์กร เว็บไซต์ทั่วไป เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลต่างๆ และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น รวมถึงเว็บไซต์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
เริ่มต้น 30,000 บาท
Graphic Design
“น่าดู ดึงดูด ได้ใจ”
สร้างคอนเทนต์ที่ดี ด้วยสื่อที่น่าสนใจ สร้างความหลากหลาย และสะกดใจลูกค้าให้ กดสั่งซื้อสินค้า
รับทำภาพสื่อ Infographic เพื่ออธิบายหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ภาพหนึ่งภาพเล่าเรื่องราวได้มากกว่าที่คิด
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

© Copyright 2020 Tectony Co.,Ltd